Saturday, 11 July 2009

De grootste van deze is Liefde

De grootste van deze is Liefde


1 Corinthiërs 13 – Liefde Lijdt langdurig

Liefde is - Geduldig
Liefde denkt over anderen- Niet ongeduldig of overhaast

Zefl-vlees zegt: Ik MOET - Haal wat ik wil NU
-------
1 Corinthiërs 13 - Liefde is Vriendelijk

Liefde is - Vriendelijk
Liefde denkt over anderen- Niet ongevoelig en onnadenkend

Eigen vlees zegt: Ik MOET – Zorg voor mijzelf eerste
-------
1 Corinthiërs 13 - Liefde Benijdt NIET

Liefde is - Niet jaloers
Liefde denkt over anderen- bewondert de goede kwaliteiten van anderen

Zelf-vlees zegt: Ik MOET - Focus op mijzelf en mijn prestaties
-------
1 Corinthiërs 13 – Pocht of Snoeft Niet

Liefde is - Niet trots
Liefde denkt over anderen- is zich bewust van je eigen zwakheden

Zelf-vlees zegt: ik moet - als de beste
-------
1 Corinthiërs 13 - is Niet Opgepoft

Liefde is - Niet Arrogant
Liefde denkt over anderen- bullebakt niet / imponeert anderen niet

Zelf-vlees zegt: Ik MOET - Ik ben de meest belangrijke
-------
1 Corinthiërs 13 - gedraag je Niet Onbehoorlijk

Liefde is - Niet onbeleefd
Liefde denkt over anderen- Niet kort getemperd

Zelf-vlees zegt: Ik MOET - Anderen moeten kijken naar me
-------
1 Corinthiërs 13 - zoekt Niet haar Eigen

Liefde is - Niet Egoïstisch
Liefde denkt over anderen- onderdanig en coöperatief

Zelf-vlees zegt: Ik MOET - Haal mijn eigen manier
-------
1 Corinthiërs 13 - Niet gemakkelijk Uitgelokt

Liefde is - Niet Geïrriteerd
Liefde denkt over anderen- Open en gemakkelijk om mee om te gaan

Zelf-vlees zegt: Ik MOET - Verdedig mijn eigen positie
-------
1 Corinthiërs 13 - Denkt geen Kwaad

Liefde is - Niet Wrokkend
Liefde denkt over anderen- Sympathiek - zoekt steeds manieren om te helpen

Zelf-vlees zegt: Ik MOET - Val andere zwakke punten aan
-------
1 Corinthiërs 13 – Verheugd zich NIET in Ongerechtigheid

Liefde is - Niet Concurrerend
Liefde denkt over anderen- Niet grillig of hypocriet

Zelf-vlees zegt: Ik MOET - Is blij wanneer anderen falen
-------
1 Corinthiërs 13 - Maar Verheugd zich in de Waarheid

Liefde is - Positief / Vreugdevolle / Bemoedigend
Liefde denkt over anderen- houdt een positief vooruitzicht

Zelf-vlees zegt: Ik MOET - Klaag en ben negatief
-------
1 Corinthiërs 13 - ALLE DINGEN - verdragend

Liefde is - Vergevensgezind
Liefde denkt over anderen- vergeeft fouten in anderen

Zelf-vlees zegt: Ik Moet - weigeren te vergeven
-------
1 Corinthiërs 13 - ALLE DINGEN - Gelooft

Liefde is - Vertrouwend
Liefde denkt over anderen- Vertrouw God om alles te overwinnen

Zelf-vlees zegt: IK MOET- weigeren te vertrouwen - ik kan het zelf doen
-------
1 Corinthiërs 13 - ALLE DINGEN - hoopt

Liefde is - Hopende
Liefde denkt over anderen- oprecht bezorgd voor anderen

Zelf-vlees zegt: Ik MOET - Kijk naar Nummer 1
-------
1 Corinthiërs 13 - ALLE DINGEN - Verdragend

Liefde is - Duurzaam
Liefde denkt over anderen- geeft niet op aan anderen

Zelf-vlees zegt: Ik MOET - Laat anderen naar zichzelf kijken
-------
1 Corinthiërs 13 - Liefde Faalt NOOIT

Liefde is - Eeuwig
Liefde denkt over anderen- Zal voor eeuwig duren

Zelf-vlees zegt: Ik MOET - Zal een dag EINDIGEN
-------

"... Als ik alle kennis heb … en alle geloof ... ... en nog geen liefde heb - ben ik niets ..."

No comments:

Post a Comment