Wednesday, 8 July 2009

Jaar van de priester

Aan het begin van dit jaar heeft de Nederlandse aartsbisschop, mgr. W. Eijk, de Roepingenraad opnieuw samengesteld en de opdracht gegeven om te komen tot een actief en enthousiasmerend roepingenpastoraat. Enerzijds om de nadruk te leggen op de bijzondere roeping tot het priesterschap, het permanente diaconaat en het religieuze leven en anderzijds om het aanhoudend gebed om roepingen te stimuleren. Continue reading “Initiatieven tijdens het Jaar van de Priester”

Het Vaticaan heeft een speciale website voor het Jaar van de Priester geopend. Op de website zijn in verschillende talen levensbeschrijvingen van heilige priesters, gebeden en officiële documenten te vinden. Continue reading “Vaticaan lanceert website Jaar van de Priester”
ook is er
Jaarvandepriester.nl

No comments:

Post a Comment