Saturday 25 July 2009

Hoe kijken trinitariërs op tegen het gelijk christus worden

In het Nieuwe Testament vinden wij verscheidene indicaties dat wij zoals Christus moeten worden. Dat wij zijn lichaam moeten aandoen of zijn natuur ons eigen moeten maken.
Er staat zelfs in de Schrift dat er mensen zullen zijn die deel zullen krijgen aan Gods eigen wezen.

2 Peter 1:4: 4Voor door deze heeft Hij aan ons verleend Zijn edele en prachtige (A) beloften, zodat zij u kunnen worden (B) deelgenoten van de goddelijke natuur, met (C) ontsnapt aan de (D) de corruptie die in (E) de wereld door lust. (NASB vertaling)

“Door die heerlijkheid en macht heeft Hij verheven, onschatbare beloften voor ons gerealiseerd, opdat gij zoudt ontkomen aan het bederf van de zelfzucht dat de wereld heeft aangetast, en deel krijgen aan Gods eigen wezen.” (2Pe 1:4 WV78)


De conservatieve evangelische definitie van de Drie-eenheid is de standaard, de orthodoxe leer. Zij zijn:

a.. Apart in persoon
b.. Gelijk in de natuur
c.. Submissief in functie

Ze zijn gescheiden personen, maar allen houden die de positie van God, en toch zouden zij maar een wezen zijn.
Er zijn drie personen in een wezen.

De verkeerde opvatting is dat er drie personen zijn, maar toch een persoon, voor dit
zou met zichzelf in tegenspraakzijn .

Als Peter zegt dat degene met het verkrijgen van een dergelijke hoop hemelse goddelijke natuur zou krijgen, betekent dat dan dat deze personen zullen deel uitmaken van de godheid? Hoe stellen trinitarians deze Schrift gelijk in relatie tot de godheid eens die eenmaal in de hemel zijn deze goddelijke natuur verwerven ?

No comments:

Post a Comment