Friday, 17 July 2009

Leg de afstand af


"Gisteren is ervaring.
Morgen is hoop.
Vandaag is van de ene naar de andere te geraken zo goed als we kunnen. "
- John M. Henry

"Maar moedig elkaar dagelijks aan, zolang het vandaag heet
zo dat niemand van u kan worden gehard door de bedrieglijkheid van de zonde.
Wij zijn gekomen om te delen in Christus als wij vast houden tot het einde
het vertrouwen dat we op het eerste hadden. "
Hebreeën 3:13-14

Heer leer mij de juiste ervaringen opdoen
en vooruitkijken naar de juiste dingen.
Leidt mij door de dagen heen
en laat mij bruggen slaan
naar een betere toekomst.


Engelse versie / English version > Go the distance

No comments:

Post a Comment