Monday, 13 July 2009

Mennonitische Wereldconferentie in Paraguay

De Mennonieten tellen wereldwijd 1,2 miljoen gelovigen, waarvan enkele duizenden in Nederland.
Van 14 t/m 19 juli vindt in Paraguay de Mennonitische Wereldconferentie plaats. 6000 gelovigen zullen bij elkaar komen om samen te geloven en gezamenlijk hun geloof uit te dragen.

De Mennonieten baseren hun leer op de gedachten van de Nederlander Menno Simons. In Nederland noemen de Mennonieten zich Doopsgezinden.

Henk Stenvers, algemeen secretaris van de Doopsgezinden kijkt met gemengde gevoelens uit naar het zes-jaarlijke evenement. "Ik zie het als een familiefeest, maar wel een feest waarbij wij het buitenbeentje zijn."
Stenvers legt uit: "De Mennonitische traditie vindt haar oorsprong deels in Nederland. Van hieruit hebben gelovigen zich verspreid over Canada, Midden-Amerika, Zuid-Amerika en van daaruit over Afrika. Deze emigranten hielden vast aan een streng geloof, terwijl de Nederlandse beweging steeds progressiever werd."

De Doopsgezinde standpunten over homoseksualiteit, abortus, euthanasie en vrouwelijke predikanten (de eerste vrouwelijke predikant betrad in 1911 de kansel) vinden geen steun in de rest van de Mennonitische wereld. "Maar het blijft familie," aldus Stenvers.

Ook 70 Nederlandse doopsgezinden zullen naar het Zuid-Amerikaanse land afreizen. De groep Nederlanders bestaat uit 49 volwassenen 21 jongeren die deel zullen nemen aan het speciale jongerenprogramma.

 De Wereldconferentie heeft vooral als doel contacten te leggen, samenwerkingen te verbeteren en samen te geloven.

No comments:

Post a Comment