Friday, 17 July 2009

Steengroeve voor tweede tempelbouw ontdekt

Archeologen van de Israëlische Oudheidkundige Dienst hebben een steengroeve ontdekt die diende om stenen te leveren voor de bouwwerken van koning Herodes de Grote (73 tot 4 v.Chr.). De steengroeve werd ontdekt toen er een bouwterrein werd voorbereid. Gezien de grootte van de stenen (3 bij 2 bij 2 meter) is het aannemelijk dat de stenen werden gebruikt voor grote bouwprojecten, waaronder de muren van de Joodse tempel in Jeruzalem, die werden gebouwd in opdracht van koning Herodes. Voor deze projecten waren honderdduizenden stenen nodig.


Dr. Ofen Sion, leider van de opgravingen: "Het lijkt erop dat er een enorme hoeveelheid arbeiders in de steengroeve werkte. Er werden diverse soorten stenen geproduceerd. Eerst werden kleine stenen uitgehouwen. Als het oppervlak van de rots gelijkmatig was, hieuwen ze de grote stenen uit." De stenen wogen 2 tot 5 ton. Op andere locaties in Jeruzalem werden eerder twee andere steengroeves ontdekt.


Sion wijst erop dat de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus schrijft dat Herodes pas met de tempelbouw begon nadat hij voorbereidingen had getroffen. Zo zou er eerst acht jaar stenen worden gehouwen, waarna er twee jaar werd gebouwd aan de tempel - wat zorgde voor een relatief kort bouwproces. Er zouden volgens hem meer dan 10.000 mensen worden getraind voor het werk. Bij de opgraving werden ook metalen voorwerpen, munten en aardewerk gevonden.Bron: Associated Press, Reformatorisch Dagblad, Haaretz

English article > http://news.yahoo.com/s/ap/20090706/ap_on_sc/ml_israel_ancient_quarry