Wednesday, 8 July 2009

Vraag Genade om voorwaarts te gaan


"Wees betrouwbaar, wees standvastig, ongeacht wat u overkomt
Maar een ding hebt gij te vragen aan de Heer, --
Genade om voorwaarts te gaan overal waar Hij u gidst
Gewoon de waarheid van Zijn Woord gelovend. "
- Onbekend

"En de Here zeide tot Mozes, weshalve roept gij tot mij.
Spreek tot de Israëlieten, dat zij voorwaarts gaan. "
Exodus 14:15

"En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan de ploeg heeft gezet,
en terug kijkt, is geschikt voor het Koninkrijk van God. "
Lukas 9:62

God, onze Vader, ik vraag u om mij te begeleiden
en mijn wegen te effenen.
Geef mij Uw genade.


Engelse versie / English version > Ask Grace to go forward

No comments:

Post a Comment