Monday, 20 July 2009

Wereldcongres van Families


Van 10 - 12 augustus zal in Amsterdam het World Congress of Families worden gehouden.

Het World Congress of Families is een wereldwijde coalitie die opkomt voor de positie van het gezin, in een tijd waarin gezinnen steeds minder gewaardeerd worden en het gezinsleven steeds meer uitgehold wordt. Het initiatief tot het World Congress of Families ligt bij dr. Alan Carlson van het Howard Center for Family, Religion and Society (VS). Uitgangspunt van het World Congress of Families is artikel zestien, lid drie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: 'Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat'.

NB. Het is anno 2009 wel nodig om het gezin te definiëren als een eenheid tussen Man- Vrouw- Kind(eren). En niet zoals velen willen Man Man-Kind(eren) of Vrouw-Vrouw-Kind(eren).


klik hier voor het complete programma

Enkele van de vele sprekers:

Minister Rouvoet
Dr. Bart Jan Spruyt
Opperrabijn Binyomin Jacobs
Dr. Roel Kuiper
Joel Voordewind
Mr. Kees van der Staaij