Thursday, 20 August 2009

Een goed idee om alle activiteiten gedurende een uur op een dag stop te zetten


"Misschien zou het een goed idee zijn, fantastisch als het klinkt, iedere telefoon weg te moffelen, elke motor te stopen en alle activiteiten gedurende een uur op een dag stop te zetten
alleen om mensen een kans te geven om na te denken voor een paar minuten op waar het allemaal om gaat, waarom zij leven en wat ze echt willen. "
- James Truslow Adams (1878-1949)

"Leg geen voorraad schatten op aarde voor uzelf, waar mot en roest ze vernielen en dieven inbreken en stelen, maar bereid voor u schatten voor in de hemel, waar noch mot noch roest hen vernietigt en waar dieven niet inbreken en stelen. Voor waar uw schat is, daar zal uw hart ook zijn. "
Matteüs 6:19-21

Ik besef dat mijn welzijn niet hier op aarde ligt in dit tijdperk.
Geef heer dat ik tijdens mijn levensjaren hier
er het beste van maak en steeds zal proberen te leven volgens Uw waarden en normen.

No comments:

Post a Comment