Wednesday, 12 August 2009

De eeuwigheid hangt af van deze korte tijd op aarde


"God heeft aan de man een korte tijd hier op aarde gegeven,
en toch hangt de eeuwigheid af van deze korte tijd. "
- Jeremy Taylor

"Kijk zorgvuldig hoe je loopt, niet zoals onverstandige mannen, maar als verstandige,
het meeste makend van de tijd, want de dagen zijn kwaad. "
Efeziërs 5:15-16

God laat mij deze tijd hier op aarde gunstig benutten.
Ik vraag u dat ik steeds de juiste daden zal verrichten
om in Uw Koninkrijk toegelaten te worden.
Sta mij steeds nabij.
No comments:

Post a Comment