Thursday, 13 August 2009

Eenheid in Jezus en Jezus in ons en God in hem

Christelijke Overdenking

Donderdag 13 augustus2009

Johannes 17:23

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt." (Joh 17:23 STV)

"ik in hen en u in mij. Zo zullen ze volmaakt één zijn, en dan zal de wereld weten dat u mij gezonden hebt en dat u hen hebt liefgehad zoals u mij hebt liefgehad."

"Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt."

"ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad."

"Doordat Ik in hen ben en U in Mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat U Mij gestuurd hebt en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij."

 

Overdenking van vandaag:

Hoe zal de wereld weten dat God zijn Zoon stuurde? Door onze eenheid. Hoe zal de wereld weten dat God echt van ons houdt als zijn kinderen? Wanneer we samen in eenheid leven. Wat is die eenheid? Dat is moeilijker om te definiëren. De basis van de eenheid komt van onze liefde voor Jezus, onze liefde voor elkaar en onze toewijding aan zijn wil. Deze dingen leiden tot een leven met een mentaliteit in overeenstemming met de wil van God waardoor gezien kan worden dat God in ons leeft! Maar voordat dit soort eenheid gezien wordt door de wereld, moet het zichtbaar zijn in de manier waarop we met elkaar werken met het evangelie als beweegreden, de manier waarop we omgaan met onze verschillen, de manier waarop we als een groep consequent de mensen van de wereld behandelen, en de manier waarop we samen komen op gebieden die duidelijk belangrijk zijn voor God. Laat het zo mogen zijn!

 

Gebed:

Vader, help ons alstublieft, uw kinderen, samen te komen op een manier die u eer brengt, die u mentaliteit laat zien, en anderen ertoe brengt Jezus als Heer aan te roepen. In de naam van Jezus Christus, bid ik. Amen.

No comments:

Post a Comment