Sunday 16 August 2009

Gebed belangrijk aspect in ons leven

"Geen enkel aspect van ons leven in Christus is belangrijker dan het gebed, een leven zonder gebed is een goddeloos leven. Zonder gebed wordt Bijbel studie een louter academische oefening, kameraadschap louter sociale omgang, het prediken van een soort van religieuze politiek en het leven als een stoffige imitatie bloem - gebrek aan kleur en geur. Aan de andere kant, wordt de man van gebed gezien als een man van actie! Voor hem is er toegang tot de perfecte wijsheid en alle macht - niets is onmogelijk! De leeftijd van open wonderen kan tot het verleden behoren, maar Gods arm is niet verkort, noch Zijn macht afgenomen. In haar ontplooiing is het gebed de som van het geloof en de omgang met God. "
-------
Broer Cyril Tennant
Gebed - Studies in de praktijk

English original > Prayer, important aspect in our life

No comments:

Post a Comment