Thursday, 13 August 2009

Calvinistische invloed steeds minder

Uit het onderzoeksrapport Religie aan het begin van de 21ste eeuw van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de invloed van reformator Johannes Calvijn op de Nederlandse volksaard steeds minder wordt, ook onder zijn laatste aanhangers, de protestanten.

"De Calvinistische leefstijl van sober leven en hard werken is vijfhonderd jaar na de geboorte van Calvijn nog maar in beperkte mate een onderscheidend kenmerk van protestanten", aldus het CBS.

Calvinistische leefstijlen zijn verder verwaterd. Verschillen tussen leden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en niet-kerkelijken zijn steeds kleiner geworden.

Lees hieromtrent in het Nederlands Dagblad >De invloed van reformator Johannes Calvijn op de Nederlandse volksaard wordt steeds minder