Tuesday, 18 August 2009

Kerk in Tarsus blijft museum

Bron: Kerknet

BRUSSEL (KerkNet/SIR/Kipa-Apic) – Mgr. Padovese, apostolisch vicaris van Anatolië, betreurt dat geen gehoor is gegeven aan de oproep van de Turkse katholieke Kerk en christenen uit de hele wereld om de Sint-Pauluskerk in Tarsus ook na het Paulusjaar volledig voor liturgisch gebruik open te houden. Het kerkgebouw werd in 1943 eigendom van de Turkse staat. Daarna werd het herbestemd als museum. Tijdens het Paulusjaar liet de Turkse overheid er christenen bidden en stelde het kerkgebouw op aanvraag van pelgrimsgroepen open voor erediensten. Volgens het Italiaanse persagentschap SIR kregen de verantwoordelijken van het museum op 28 juli een brief van de Turkse overheid. Daarin wordt gemeld dat het gebouw in de toekomst opnieuw gewoon dienst doet als museum. Mgr. Luigi Padovese, voorzitter van de Turkse bisschoppen, en kardinaal Meisner van Keulen, die zich sterk voor de kerk had ingezet, reageren bijzonder ontgoocheld en spreken over een inbreuk tegen de godsdienstvrijheid. De nieuwe regeling bepaalt dat diensten nog slechts uitzonderlijk in de kerk kunnen plaatsvinden. Daarvoor moet minstens drie dagen vooraf gereserveerd worden bij de directeur van het museum en alle aanwezigen moeten een toegangsticket kopen voor het museum. De duur van de diensten kan bovendien ingekort worden om toeristen niet te hinderen.

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment