Tuesday, 18 August 2009

Meer Moslims dan Katholieken

BRUSSEL (KerkNet/RadVat/Il Tempo) – Wereldwijd zijn er meer moslims dan katholieken. Dat meldt de verantwoordelijke van het Vaticaanse Bureau voor de Statistiek, Vittorio Formenti, in een gesprek met de Italiaanse krant’ Il Tempo’. Volgens Formenti waren er eind 2008 wereldwijd 1,165 miljard katholieken en 1,280 miljard moslims. Voor moslims wordt geen onderscheid gemaakt tussen soennieten, sjiieten en andere islamitische geloofsgemeenschappen. Formenti beklemtoont dat het aantal moslims slechts een schatting is, op basis van geboortecijfers in islamitische landen. Wellicht ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wereldwijd zijn er naar schatting 2,145 miljard christenen.