Thursday, 13 August 2009

Oprichting van Protestants Centrum voor Godsdienstig vormingsonderwijs

Nieuw centrum voor onderwijs godsdienst begint in september

De jeugdwerkorganisaties van de Protestantse Kerk in Nederland JOP en HGJB geven in september met een studiedag het startschot voor het nieuwe Protestants Centrum voor Godsdienstig vormingsonderwijs. Het Friesch Dagblad bericht hierover.

Tijdens de studiedag op 11 september worden ook twee lesmethoden gepresenteerd voor het godsdienstonderwijs op openbare basisscholen: Het Verhaal centraal (van JOP) en BijbelWijs (HGJB).

De oprichting van het Protestants Centrum voor Godsdienstig vormingsonderwijs, is mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie OCW. Vanaf het schooljaar 2009/2010 worden de leraren godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (GVO en HVO) op openbare basisscholen, net zoals andere docenten, gefinancierd door de overheid. De docenten GVO zullen in dienst komen bij dit Protestantse Centrum, dat hen ook zal ondersteunen met training en begeleiding.

Door de rijkssubsidie van het GVO kan aan deze vorm van onderwijs een stevige kwaliteitsimpuls gegeven worden, aldus de jeugdorganisaties.