Monday, 17 August 2009

Slechte omgang bederft goede zeden

“Maak uzelf niets wijs: ‘slechte omgang bederft goede zeden.’” (1Co 15:33 WV78)
“Wie met wijzen verkeert wordt zelf wijs, maar wie met dwazen omgaat, komt er slecht af.” (Spr 13:20 WV78)
“Past op dat niemand van u de genade van God verspeelt. Laat geen bitter, schadelijk onkruid opkomen dat uw hele gemeente vergiftigt.” (Heb 12:15 WV78)
“toen zij de Heer en Heiland Jezus Christus leerden kennen, hebben zij zich afgewend van de schanddaden der wereld; maar als zij zich nu opnieuw daardoor laten verstrikken en overmeesteren, is hun laatste toestand erger dan de eerste.” (2Pe 2:20 WV78)
“Weet gij niet dat zij die onrecht plegen het koninkrijk Gods niet zullen erven? Maakt uzelf niets wijs! Hoerenlopers, afgodendienaars, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders, dieven, uitbuiters, dronkaards, lasteraars, oplichters, zij zullen het koninkrijk Gods niet erven.” (1Co 6:9-10 WV78)

No comments:

Post a Comment