Tuesday, 29 September 2009

Bij de aanvang van een nieuwe dag


"Dit is het begin van een nieuwe dag. God mij heeft deze dag gegeven om te gebruiken zoals ik wil. Ik kan hem verprutsen - of gebruiken het voor het goede, maar wat ik vandaag doe is belangrijk, want ik ben er een dag van mijn leven voor aan het uitwisselen. Als morgen komt zal deze dag voor altijd verdwenen zijn op zijn plaats iets achterlatend dat ik er voor heb verhandeld. Ik wil dat het winst is en geen verlies, goed en geen kwaad, succes en geen falen, zodat ik de prijs niet zal betreuren die ik er voor betaald heb. "
- Dr Heartsill Wilson

"En hij die vijf talenten ontvangen had kwam en bracht vijf andere talenten zeggende: Heer had gij gij mij geen vijf talenten gegeven: zie, Ik heb naast hen vijf talenten meer opgebracht. Zijn heer zei tot hem: Wel gedaan, gij goede en getrouwe dienaar: gij bent getrouw geweest over een paar dingen, ik zal u heerser maken over veel dingen: kom binnen in de vreugde van uw Heer. "
Mattheüs 25:20-21

God, laat mij van elke dag die nieuw is genieten en er Uw grootsheid in herkennen.
Geef dat ik mijn talenten steeds voor het goede aanwend,
en elke dag voor het goede gebruik.

No comments:

Post a Comment