Wednesday 16 September 2009

Geduld is het vermogen om af te tellen voor explosieven te laten ontsteken


"Geduld is het vermogen om af te tellen voor explosieven te laten ontsteken."
- Onbekend

"Gehoorzaamheid is de vrucht van geloof, geduld is de bloesem van de vrucht”
- Rossetti

"Als het geloof van iemand zonder waarschuwing in duigen lijkt te vallen, kan men er zeker van zijn dat het een resultaat is van innerlijke conflicten -- de termieten van ongehoorzaamheid."
- Quinton J. Everest

"Een dwaas laat al zijn gevoelens de vrije loop,
maar een wijs man houdt ze in en houdt zich onder controle."

Spreuken 29:11

Heer, ik besef dat ik getrouw aan Uw wet moet blijven
en geduld moet hebben om dit leven goed te voleindigen.
Geef dat ik mij steeds zal kunnen beheersen
en een voorbeeld kan zijn naar anderen.

No comments:

Post a Comment