Wednesday, 16 September 2009

Interfaithbeweging nu ook actief in Nederland

Zaterdag 5 september vond de eerste viering plaats van wat in de media bekend staat als 'de kerk van het ietsisme'.
"Het ietsisme heeft de sfeer van 'alles op één hoop gooien' en, waar handig voor jezelf, maar wat 'rond te shoppen'. Dàt komt niet overeen met de sfeer en doelstellingen van RenaisSenseMovement"
"Over het algemeen zijn we niet zo gewend om ons te laten leiden door wat ons kan raken, maar door rationeel samengestelde ideeën. Niet dat dit fout is, vaak heel nuttig zelfs, maar je kunt je afvragen waar het evenwicht is. Alles wat niet in een kader past, wordt bij voorbaat veroordeeld. De vooronderstellingen zijn niet van de lucht. Men denkt meteen van de hoed en de rand te weten en reacties als “Hoe kun je nu zeggen dat alle religies samen kunnen?”, “Dus je gooit alles gewoon op één hoop en je shopt rond?”, “Neem jij een religie als … werkelijk serieus?” en “Toch ben je simpelweg nog steeds dat vrome hervormde meisje, die alleen maar denkt dat ze anders is” komen mijn kant in." zegt Joan Elkerbout, de eerste Nederlandse voorganger van de RenaisSense Movement.
Zij vervolgt: "Daar waar religies uitgaan van een min of meer vastgesteld frame waar je al dan niet ‘gelovige’ in wordt, daar begint RenaisSenseMovement (Interfaith) bij ons zelf. Elke religie is begonnen met persoonlijke ervaringen.
Daarop zijn ideeën gevormd, die nooit meer werkelijk de diepte weergeven wat die ene of paar personen hebben ervaren – toen. En toch geweldige stof! Maar wat ervaren we zelf van God? Van de Essentie in dit Bestaan, hoe we het persoonlijk ook benoemen. Ook stil staan en van elkaar horen hoe we Dit noemen, in welk begrip voor ons het sterkst die ervaring gevangen ligt. Vervolgens de wijsheid uit de wereldreligies annex wijsheidstradities een licht laten werpen op die eigen ervaring en hem zo te verdiepen en te leren begrijpen. Er dichterbij te komen.

Stil te staan ook bij onze relatie met die Essentie, met de Spirit, JHWH, Allah of God. Wat gebeurt er in ons wanneer we die bron in ons zelf leren benaderen, leren kennen en erkennen? Elk aspect van ego, van meer willen hebben, de ander bevechten, negeren, belachelijk maken, ervan uitgaan dat je altijd gelijk hebt, lak hebben aan wat de wereld werkelijk van ons vraagt, verdwijnt dat niet als sneeuw voor de zon? Is zwart-wit denken dan niet van de baan? En als dat zo is, wat komt er dan voor in de plaats?

Dààr wil RenaisSenseMovement mee bezig zijn, met beschikbaarheid voor de Wereld. Daar waar we nodig zijn. Voor elkaar. Beschikbaarheid voortkomend uit spirituele diepgang, gevierd met zijn allen. Gebruik makend van de wijsheid die mensen door de tijden heen en over de hele wereld aan onze generatie mensen gegeven hebben. Samen door de deur van de toekomst, omdat die toekomst duidelijk toe is aan een andere manier van samenleven!"