Thursday, 3 September 2009

Gesmokkelde Bijbels

Het 42 maanden geleden door Voice of the Martyrs opgerichte project ‘Bibles Unbound’ heeft een mijlpaal bereikt.
Eén miljoen Bijbels zijn verscheept naar zogeheten ‘gesloten landen’, dat wil zeggen landen waar het Evangelie niet mag worden verkondigd en waar geen Bijbels binnengebracht mogen worden. Er zijn "ongelooflijke en unieke manieren" gevonden om dit project toch te verwezenlijken.

No comments:

Post a Comment