Thursday, 17 September 2009

Gisteren stierf hij voor mij


"Gisteren stierf hij voor mij ...
Vandaag leeft hij voor mij ...
Morgen komt hij voor mij ... "
- Jack Wyrtzen

"Voor de liefde van Christus bedwingt ons, omdat we aldus oordelen:
dat, indien Een voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven;
en Hij stierf voor iedereen, dat degenen die leven niet langer voor zichzelf leven,
maar voor Hem, Die voor hen gestorven en opgestaan is. "
2 Korinthiërs 5:14-15

God ik ben dankbaar dat U ons Uw zoon geschonken hebten dat hij zich bereid heeft gevonden om voor ons te sterven.
 

No comments:

Post a Comment