Thursday 10 September 2009

Laat ik mijn werk goed doen


"Als een mens is geroepen om een straatveger te zijn, moet hij straten vegen zo als Michelangelo schilderde, of Beethoven muziek componeerde, of Shakespeare poëzie schreef. Hij moet zo goed straten vegen dat alle gasten van hemel en aarde zullen pauzeren en zeggen: Hier woonde een geweldige straatveger, die zijn werk goed deed. "
- Martin Luther King, Jr

"Bid niet voor taken die gelijk zijn aan je talenten.
Bid voor talenten die gelijk zijn aan je taken.
Dan zal het volbrengen van je werk geen wonder zijn,
maar jezelf zult het wonder zijn."
- Phillips Brooks

"We moeten beginnen om te zoeken naar God op onze werkplekken.
God is daar al, vergis je niet.
We hebben onszelf gewoonweg niet getraind om onze schepper te zien."
- William E. Diehl

"Hebt uw gereedschap klaar, God zal u in werk voorzien."
- Charles Kingsley

"Doe je best om jezelf te presenteren aan God als een goedgekeurde,
een arbeider die zich niet hoeft te schamen en
die het woord van de waarheid correct behandelt."

2 Timoteüs 2:15

Dierbare Vader, Schepper van hemel en aarde,
met vreugde aanschouw ik Uw werken.
Ik ben slechts een kleine werker op deze aarde,
maar laat die taken die ik uitvoer goed uitgevoerd worden.
En laat anderen mijn inzet zien en genieten van mijn geleverde werk.

No comments:

Post a Comment