Sunday, 27 September 2009

Net als een grote klok luidend weerklinkt de vaste stem van de soevereine macht van God


"Net als een grote klok luidend over het gehele land, weerklinkt de vaste stem van de soevereine macht van God doorheen het hele Oude en Nieuwe Testament. Hij is almachtig, alomtegenwoordig, alwetend in dit leven en het volgende. Wij kunnen dit niet geloven, en denken ook dat onze God geen partij is voor het kwaad van de wereld. "
- Catherine Marshall

"Vul ik niet de hemelen en de aarde? Zegt de Heer."
Jeremia 23:24

No comments:

Post a Comment