Thursday, 24 September 2009

Samenreizende

We zijn metgezellen op de weg door het leven, ieder van ons aan het proberen om de juiste weg te vinden.

       We moeten proberen te leven in harmonie met elkaar, omdat we alle hulp en aanmoediging nodig hebben, vooral als er moeilijke dingen zijn.

       We moeten proberen te leven in harmonie met onze omgeving en dus de kansen die God ons heeft gegeven in het leven waarderen.

       Maar vooral moeten we leren leven in harmonie met God, zodat we met Hem kunnen wandelen door het leven en dus de onschatbare gave krijgen van het eeuwige leven als Jezus terugkeert.

Als we dit met succes moeten doen, moeten we in overeenstemming zijn met de waarden van God en vertrouwd met Zijn kijk op het leven. Een profeet gaf eenmaal deze uitdaging: "Kunnen er twee tezamen gaan, tenzij zij overeengekomen zijn?" (Amos 3:3). Het antwoord is duidelijk "Nee!" Maar de kans bestaat nog steeds voor ons om een overeenkomst met God te maken en te leren om Zijn richting te volgen door het leven. Er is geen betere manier.

- uit Glad Tidings van September 2009
Vraag uw gratis versie < FREE 6 month Subscription Glad Tidings

Originele Engelse versie / Original English version > Travelling Together

No comments:

Post a Comment