Thursday 3 September 2009

Wat willen wij najagen

De beurscrash is al een tijdje achter de rug maar de financiële problemen blijven maar aanmodderen. Vele mensen leven vandaag in angst voor wat de toekomst hen moge brengen.

Het spaarpotje dat ze voor alle veiligheid opzij hadden gezet is door de economische 'ramp' heel wat kleiner geworden en werkzekerheid is er nu niet meer.
Wat kan men sparen en hoe kan men met de gechten van het geldgewin omgaan?

De economische crisis had volgens sommige opiniemakers voorkomen kunnen worden als de samenleving beter met geld was omgegaan. Wat zeggen grote theologen ervan? Vandaag Johannes Calvijn (1509-1564) in zijn verklaring van 1 Timotheüs 6:6-10: „Geldgierigheid is een wortel van alle kwaad.”

“Nu brengt de godsvrucht ongetwijfeld grote winst, maar alleen voor hem die tevreden is met wat hij heeft. Want wij hebben in deze wereld niets meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Als wij voedsel en kleding hebben, moet ons dat genoeg zijn. Zij die zich willen verrijken vallen in verzoeking en in de strik van allerlei dwaze en kwalijke begeerten, die een mens in verderf en ondergang storten. Want de geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door deze hartstocht zijn sommigen al van het geloof afgedwaald en hebben zich afgemarteld met kwellingen zonder tal.” (1Ti 6:6-10 WV78)

Als Paulus vermaand heeft tot soberheid en verachting van rijkdom, zo vermaant hij in vers 9 hoe schadelijk het is veel te hebben. De rijkdom is niet de oorzaak der boze dingen, maar de begeerlijkheid. Want zo wie dat voornemen heeft rijk te worden, geeft zichzelf gevankelijk de duivel over. Het is zeer waar wat de heidense dichter gezegd heeft: „Zo wie wil rijk worden, wil het ook spoedig worden.” Waaruit volgt dat die allen onbesuisd tot de val lopen, die naar de begeerte van rijkdom gedreven worden.


Lees meer: > Antwoord op de crisis: Calvijn
Johannes Calvijn.

No comments:

Post a Comment