Monday, 5 October 2009

Arius en Jezus de mens

Dat Arius predikte dat Jezus een mens was wordt beproken in

Arius and Jesus as a Man

In het artikel wordt ook dieper ingegaan op het feit dat reeds vroeg in de geschiedenis de mensen weggingen van de leer van Christus en de kennis rond de Heiland. Hoe men vergat dat Jezus, terwijl hij hier op aarde was, lager was geplaatst dan de engelen.