Monday 5 October 2009

Kan men kwaad afwenden door te bidden

Goed en kwaad omringen ons dagelijks. Men kan zich afvragen waar ze vandaan komen. Zijn het elementen die door de mens zelf geschapen zijn of ligt er een andere schepper aan de oorzaak? In de Leuvense ecclesia wa een zaterdag het kwade of de slechte gebeurtenissen het gespreksonderwerp van de dag. De vraag werd gesteld of God hiervan ook de schepper was.
In God meester van goed en kwaad trachten wij daar een antwoord voorop te brengen.
Wij kunnen niet anders besluiten dat God het kwade moet toelaten. Als wij rondom ons zien dan kunnen wij veel leed herkennen en merken wij ook dat mensen makkelijk de schuld bij God leggen. Ook valt op hoe mensen hun verwachtingen stellen in gebeden om beheod te worden van het kwade. Dat is trouwens een slagzin in het voorbeeld gebed dat Jezus Christus ons gegeven heeft. In het Onze Vader vragen wij God ons niet in bekoring te leiden en te velossen van het kwade. De mensen die hun gebeden richten tot God verwachten ook dat Hij daarop gat reageren. Zij stellen hun hoop op Hem.
"Gebed maakt ons bewust, dus ook van de kansen, de wanhoop voorbij. In het gebed wordt de ‘plaats’ van ons leven ‘teelaarde’. Hoop begint daar te kiemen. Niet alleen bekennen we in het gebed onze afhankelijkheid, we vragen ook God om wegwijzers te plaatsen op het pad van ons leven. “Leid mij op de weg die toekomst heeft”, staat er in Psalm 139. De angst voor de toekomst wordt weggenomen, en daarmee ook de gevoelens van ontgoocheling, jaloersheid en wraak die meestal in de angst hun wortels hebben." zegt Mark van de Voorde in Wie bidt, zal geloof ervaren .
Men kan echter bidden om verlost te blijven van het kwade als men er ook daadwerkelijk in gelooft dat God er iets aan kan doen. Dus dat God werkelijk de Meester is die het kwade kan beheersen. Als men gelooft in de Kracht van God en in de Macht van God, zal Hij ook in uw binnenste kunnen zien welke uw werkelijke intenties zijn, en kan Hij steeds ten goede of ten kwade optreden. Maar als je werkelijk voor God kiest is er geen reden om te vrezen, want God is goedhartig en begripsvol. Hij weet ook wat jij aankunt en wat je echt niet meer zal kunnen verdragen zal je ook door Hem kunnen ontomen worden. Vertrouw op Hem. En bidden tot God is met Hem praten en Hem vertrouwen.

Lees ook: Omtrent de meester van goed en kwaad: Is God de schepper van goed en kwaad?

No comments:

Post a Comment