Monday, 5 October 2009

De ultieme maatregel van een man is niet waar hij staat


"De ultieme maatregel van een man is niet waar hij staat
in momenten van comfort en gemak,
maar waar hij staat in tijden van uitdaging en controverse. "
- Martin Luther King, Jr

"Als u enige aanmoediging hebt van het verenigd zijn met Christus,
als elk comfort van zijn liefde,
eventuele gemeenschap met houding,
eventuele tederheid en mededogen u iets zeggen,
maak dan vervolgens mijn vreugde compleet door gelijkgestemdheid,
dezelfde liefde hebbend, zijnde een in geest en van doel te zijn. "
Filippenzen 2:1-2

God, laat mij steeds de juiste keuzes maken bij uitdagingen,
en laat mij de anderen daarbij steeds met tedere ontferming,
goedheid, deemoed, zachtheid en geduld benaderen.


Engelse versie / English version > The ultimate measure of a man is not where he stands