Friday, 23 October 2009

Een kleine moeite is als een kiezelsteen


"Een kleine moeite is als een kiezelsteen.
Houd het te dicht bij je oog en hij vult de hele wereld en zet alles wat onscherp.
Houd het op een behoorlijke afstand en het kan worden onderzocht en goed ingedeeld.
Gooi het aan je voeten en het kan worden gezien in haar ware omgeving, nog een kleine bult op het pad van het leven."
- Celia Luce

"Niemand zal een slot maken zonder een sleutel.
Op dezelfde manier zal God geen problemen geven zonder oplossing.

Als een probleem opgelost kan worden, dan is er geen noodzaak om er zorgen over te maken.
Als een probleem niet opgelost kan worden, wat is dan de zin om je zorgen over te maken?"
- Auteur onbekend

'Geloof is niet een garantie tegen moeilijkheden, maar wel tegen nederlagen.'
- Corrie ten boom

"Daarom verliezen we het hart niet of geven wij niet op. Hoewel Uiterlijk verteren we weg, maar innerlijk worden we van dag tot dag vernieuwd. Daar onze lichte en voorbijgaande problemen voor de verwezenlijking zijn van ons tot een eeuwige roem die veel zwaarder doorweegt dan ze allemaal. Fixeren we dus onze ogen niet op wat wordt gezien, maar op wat ongezien is. Want wat wordt gezien is tijdelijk, maar wat onzichtbaar is is eeuwig. "
2 Korinthiërs 4:16-18

Door Uw ontferming, God zijn wij met de dienst van verkondiging belast waarom wij nooit de moed verliezen. Neen, wij geven de moed niet op. al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag, en hier op kunnen wij rekenen doordat wij geloof hechten aan Uw Woord en door de evangeliën er van verzekerd zijn dat wij op tijd de oogst zullen kunnen binnenhalen.
Jehovah, U bent het die aan de vermoeide weer sterkte geeft, en aan de onvermogende een overvloed van kracht. Wij die bouwen op U, vernieuwen onze kracht en slaan onze vleugels als adelaars uit; wij zullen kunnen lopen en niet moe worden, kunnen rennen en niet uitgeput raken. Hiervoor bekleden wij ons met de nieuwe mens, die op weg is naar het ware inzicht, zich vernieuwend naar het beeld van zijn schepper.

Engelse versie / English version > A small trouble is like a pebble

No comments:

Post a Comment