Monday, 26 October 2009

Een perfecte vrouw is iemand die geen perfecte man verwacht


"Een perfecte vrouw is iemand die geen perfecte man verwacht
En een perfecte man verwacht geen perfecte vrouw."
- Anoniem

"Onderwerpt elkaar uit eerbied voor Christus.
Laat echter, ieder van jullie zijn vrouw liefhebben als zichzelf,
en laat de vrouw er op toe zien dat zij haar man respecteert."
Efeziërs 5:21, 33

God, laat mij steeds een goede echtgenoot zijn
die zijn vrouw respecteert en veel levensvreugde geeft.