Monday, 12 October 2009

Een Tijd voor alles

  Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd.   Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om wat geplant is te oogsten.   Een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.   Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.   Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen te verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te zien.   Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen.   Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.   Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede.” (Prediker 3:1-8 WV78)
“  Alles wat Hij doet is goed op zijn tijd; ook heeft Hij de mens besef van duur ingegeven, maar toch blijft Gods werk voor hem van het begin tot het eind ondoorgrondelijk.” (Prediker 3:11 WV78)

Lees dit verkort en bekijk de video >

Wereldwijd is het boek Prediker een favoriet. De Canadese Bijbelverenigigng het het Derde Boek op Pachelbel' Canon geplaatst.

> Ecclesiastes 3

English version > A time for everything

No comments:

Post a Comment