Tuesday 6 October 2009

EU wil christenen het zwijgen opleggen

Kan het zijn dat deze westerse wereld die eigenlijk gefundeerd is op het christelijk geloof zo ver er van afgeweken is dat ze het zelfs wil verguizen?

Christian Concern for our Nation (CCFON), een christelijke juridische groepering waarschuwt voor de door de Europese Unie voorgestelde richtlijnen over gelijke behandeling.  Wij kunnen ons afvragen of hun vrees dat de EU christenen het zwijgen wil opleggen gegrond is. In bepaalde  Europese landen ziet men wel degelijk hevige reacties tegenover dingen die met het Christendom te maken hebben. Er worden zelfs mensen beknot en hen het moeilijker gemaakt hun geloof te belijden. Volgens CCFON kan de richtlijn gebruikt worden als een "instrument van culturele genocide" en "christenvervolging".

"Waarschijnlijk zullen in bepaalde gevallen christelijke vrijheden beperkt worden. Ze vinden het nodig om andere religies te promoten of homoseksualiteit te bevorderen," laat CCFON-directeur Andrea Minichiello Williams weten. "Dit is een huiveringwekkende schaduw over de vrijheid van meningsuiting in het algemeen en de vrijheid van meningsuiting voor christenen." Williams vindt het standpunten die ingaan tegen de "heersende politieke, correcte ideologie".

Williams verwijst naar soortgelijke gevallen in het Verenigd Koninkrijk. Daar werd een officier ontslagen, omdat ze zou hebben geprobeerd een terminaal zieke cliënt tot geloof in God te brengen. Christenen in de gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en religieuze verenigingen zullen door de richtlijn worden beïnvloed. "Bidt alstublieft voor een duidelijk 'nee' tegen de EU-richtlijn gelijke behandeling, voordat het te laat is," aldus Williams.

Ook in de Durban Conference kwam het naar voren dat er een mogelijk gevaar is voor Christenfobie.  (Christianophobia and anti-Arabism manifested in particular by the derogatory stereotyping and stigmatization of persons based on their religion or belief..." 

Full document:

www.un.org/durbanreview2009/pdf/Durban_Review_outcome_document_En.pdf)

De haat tegenover andere godsdiensten dan het Christendom wordt wel meer in de pers besproken of door de Verenigde Naties erkend, maar omtrent het Christendom is men toch bang zich uit te drukken.

Lees ook meer reacties over het nieuw opkomend fenomeen:

People about Christianophobia

Christianophobia in Europe
Religious freedom

Ook interessant: http://www.europe4christ.net

No comments:

Post a Comment