Tuesday, 6 October 2009

Charles Spurgeon: Pas op voor religieuze kicks

Charles Spurgeon: Pas op voor religieuze kicks

Streef toch niet naar sensatie en uiterlijke effecten. Tranen, zuchten, uitroepen, samenkomsten na de dienst en alle vormen van verwarring mogen dan wel voorkomen en kunnen gepaard gaan met oprechte godsdienstige gevoelens, maar laten we deze bijkomende zaken niet gaan bevorderen. Vaak gebeurt het dat bekeringen die door opwinding en enthousiasme bewerkt worden, later overgaan. Zij zijn als zekere insecten die het product zijn van een uitzonderlijk warme dag en weer vergaan als de zon ondergaat.
Sommige bekeerden zijn als salamanders in het vuur, die bij een gewone temperatuur de geest geven. Ik kan niet aarden in een godsdienstig klimaat dat hete harten voortbrengt. Geef mij maar de godzaligheid die floreert op Golgotha, meer dan zij op de Vesuvius zou doen. De beste ijver voor Christus gaat samen met het gezonde verstand en de rede. Het in verrukking raken, de hoogdravende taal en het fanatisme zijn producten van een andere ijver, die niet overeenkomt met verstand. Wij willen de mensen voorbereiden op de kamer van gemeenschap en niet voor de cel van het krankzinnigengesticht. Ik wil benadrukken dat voorzichtigheid geboden is, vooral als ik let op de schade die door zekere wilde opwekkingspredikers wordt aangericht.
Charles Spurgeon (1834 - 1892)

No comments:

Post a Comment