Friday, 16 October 2009

Geloof tonen door werken

"Ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken." Jakobus 2:18

"Terwijl Gods mensen van de tegenwoordige tijd niet worden beoordeeld door hun werken, maar door hun geloof, zal werken toch nodig zijn. Door onze werken tonen wij ons geloof, en dank God, kunnen onvolmaakte werken aan Hem de loyaliteit tonen van onze bedoelingen, onze wil .... Als onze werken aan de Heer de oprechtheid van ons geloof tonen, zal dat geloof aanvaardbaar zijn voor Hem en zullen wij perfect worden bevonden en een aandeel in het Koninkrijk worden toegekend, en alle grote en kostbare dingen die de Heer in de boekingssystemen heeft voor degenen die Hem liefhebben - niet alleen in woord maar ook in daad - voor diegenen die streven door de daden van het leven voort te laten zien, om hun liefde aan te tonen. " vertaling van Z. '04 - 45 R3318: 1

Engels origineel / English original version > Showing your works

No comments:

Post a Comment