Friday 30 October 2009

God maak ons heilig

Aansluitend op Twee staten van bestaan voor God en Weest heilig vragen wij niet enkel Hoe ons te gedragen maar durven wij tot God gaan, in het besef dat Hij niet enkel de hoogbegaafden roept en de gekwalificeerden.

Tot God kunnen wij bidden:

Heer geef ons de kracht om aan ons karakter te werken en onze geest in gelijkheid te brengen met het denken dat U van ons verlangt. Bewerk ons zodanig dat wij volmaakter kunnen worden en zuiver van geest voor Christus troon zullen mogen verschijnen om goedgekeurd te worden en toegelaten te worden in Uw Koninkrijk.

Engelse versie / English version > God make us holy

No comments:

Post a Comment