Saturday, 31 October 2009

Ons politieke systeem en het jongleren met menselijke wetten


"De basis van ons politieke systeem is het recht van de mensen om hun wetten die hen regeren te maken en te wijzigen."
- George Washington

"Je kan jongleren met menselijke wetten, u kunt de gek houden met menselijke rechtbanken,
maar er is een komende oordeel, en voor datgene is er geen hoger beroep."
- Orin Philip Gifford

"Daarom de tijden van onwetendheid over het hoofd gezien hebbende,
is God nu aan mensen aan het verkondigen dat alle mensen overal moeten bekeren,
want Hij heeft een vastgestelde dag waarop Hij de wereld zal oordelen in gerechtigheid
door middel van een man die hij heeft aangewezen,
in die mate dat Hij aan alle mensen het bewijs gaf door Hem te verhogen van uit de doden."
Handelingen 17:30-31

God, leer mij steeds getrouw aan Uw wetten gehoorzamen
en laat mij in Uw oordeel gerechtvaardigd worden
om Uw Koninkrijk binnen te gaan.

Engelse versie / English version > Our political systems and juggling with human laws

No comments:

Post a Comment