Friday, 30 October 2009

Heeft het Christendom zich neergelegd bij de wereld

Als je de evolutie van deze maatschappij ziet kan je niet nalaten te bevragen waar het geloof is gebleven bij de vele mensen die die gemeenschap vormen.
In de materialistische westerse wereld heeft de kerk, het christendom zich neergelegd met een veel lagere standaard dan beschreven is door de apostelen. Ze lijken vergeten te zijn dat God een ‘levende’ God is, een God van wonderen, een God die betrokken is bij het ‘leven van alle dag’.

Op GoeieGenade stelt de schrijver dat de meeste Christenen zich vooral vasthouden aan hun eigen natuurlijke, wereldse zekerheden en mogelijkheden, ze zijn dus ‘conformed’= aangepast, gelijkvormig geworden aan de wereld, ipv. ‘transformed’= van gedaante veranderd, omgevormd door de vernieuwing van hun denken. Die andere wereld, die ‘wonderwereld’ van de levende God kan daardoor moeilijk doorbreken en zich manifesteren in deze wereld.

‘Het vernieuwde denken reflecteert de werkelijkheid van een andere wereld, Gods wereld’.

De wereld van vandaag vindt het heel belangrijk dat wij onszelf aanpassen (conform), terwijl God ons wil inspireren om van gedaante te wisselen (transform).

Wat we geloven vormt onze overtuigingen
Onze overtuigingen vormen onze houding
Onze houding vormt onze waarnemingen
En onze waarnemingen vormen ons gedrag

Wij moeten er bij stilstaan dat als onzegedachten vernieuwd worden er een andere, glorieuze, krachtige wonderwereld door ons heen kan komen.

Lees meer > Aangepast of Omgevormd
Alsook kunnen wij er even bij stil staan aan welke voorwaarden wij als Christen moeten voldoen: 

No comments:

Post a Comment