Thursday, 8 October 2009

Jozef uit Egypte

Toen Egyptische onderzoekers bezig waren een groot aantal oudheidkundige overblijfsels te doorzoeken in de kelders van het Museum van Egypte, troffen ze oude munten aan uit de tijd van Jozef.

De munten droegen het jaar waarin zij gemunt waren, de waarde en/of afbeeldingen van de Farao die in dat jaar leefde. Sommige munten droegen de naam van Jozef en zijn afbeelding. Een van de Jozef-munten meldde zelfs dat hij minister van financieën was. Een andere munt had een inscriptie en de afbeelding van een koe. Die koe is een symbool van de droom van Farao over de zeven vette en zeven magere koeien (lees Genesis 41). Op een andere munt ontcijferden de onderzoekers zelfs de Egyptische naam die Farao aan Jozef gaf toen hij hem onderkoning maakte (Genesis 41:45).

No comments:

Post a Comment