Tuesday 27 October 2009

Niemand heeft zulk een grote liefde als hij die zij leven gaf voor zijn vrienden

Christelijke Overdenking

Dinsdag 27 oktober 2009

 John 15:13 (33 kb)

Johannes 15:13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden." (Joh 15:13 STV)

"Je liefde voor je vrienden kan niet groter zijn dan wanneer je je leven voor hen geeft."

"Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden."

"Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden."

"Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde."

 

Overdenking van vandaag:

Woorden communiceren en leggen uit. We kunnen mensen vertellen dat we van ze houden. We kunnen uitleggen hoe waardevol zij zijn voor ons. Daden bekrachtigen en bevestigen. Wanneer we onze voorliefde voor een ander offeren, tonen we ons respect en genegenheid. Wanneer we onszelf offeren, onze wensen en onze voorkeuren voor een vriend, geven we de grootste van alle geschenken en bewijzen onze liefde zonder twijfel.

 

Gebed:

Vader, ik dank u dat u genoeg van mij houdt om Jezus te sturen als een losprijs voor mijn zonden. Ik ben Jezus dankbaar voor zijn liefdevolle offer dat niet alleen mij redt, maar mij ook de volledige omvang van uw liefde laat zien. In Jezus' naam dank ik u. Amen.


No comments:

Post a Comment