Friday, 2 October 2009

Pijn en lijden is onvermijdelijk, maar Miserie is optioneel


'Pijn en lijden is onvermijdelijk, maar Miserie is optioneel. "
- Anoniem

"God beloofde geen dagen zonder pijn, een lach zonder verdriet, zon zonder regen.
Maar Hij beloofde ons kracht voor de dag, troost voor tranen en licht voor de weg."
- Auteur onbekend

"Want voor wat is er krediet, wanneer u zondigt en hard wordt behandeld, doorsta je het met geduld? Maar wanneer je doet wat goed is en er voor lijdt en het geduldig doorstaat, dit vindt genade bij God. Want u bent opgeroepen voor dit doel, mits ook Christus heeft geleden voor u, u een voorbeeld achterlatend aan u, om in Zijn stappen te volgen. "
1 Petrus 2:20-21

God onze Heer, ik dank u dat ik Uw leidende hand mag voelen.
Geef dat ik steeds de moeilijkheden kan overkomen die naar mij toekomen.
Zorg dat ik steeds sterker uit de strijd mag komen.