Thursday, 8 October 2009

Uw nieuwe werkopdracht: zegen!


"Dit geldt voor ieder van jullie, geen uitzonderingen. Geen vergelding. Geen sarcastische scherpe tong. In plaats daarvan, zegen, dat is uw taak, te zegenen. U zult een zegen zijn en ook een zegen krijgen." (1 Peter 3:9, vertaling van The Message).
Wij zijn geroepen om voorbeeldige levens te leven - het soort dat anderen inspireert om hetzelfde te doen. Dit is onze opdracht afkomstig van Jezus. De uitdaging is dat we geplaatst zijn in een wereld gevuld met on-voorbeeldig gedrag.
Van Hoofd Straten naar de Achterbuurtstaatjes; van Broadway naar de Belt-Way; van Wall Street naar de Waysides - namen roepend, vinger wijzend, schuldgevend, brutaliteit en sarcasme zijn het standaard tarief. We leven in een volwassen schoolplein - maar niemand lijkt te zijn opgegroeid.
Dus heeft de Heer ons een baan gegeven.
"Zegen," zegt hij tot ieder van ons, 'Dat is uw werk - te zegenen. " En dan voegt hij deze prachtige belofte er aan toe: "U zult een zegen zijn, en u  zal ook een zegen krijgen."


De man die anderen zegent zal zelf gezegend worden. Welke maatstaaf je neemt om anderen te beoordelen zal deze naar u terug worden gemeten. In weer een andere tekst zei Jezus: "zegen wie jullie vervloeken!" (Mattheüs 5:44).
Zou het kunnen dat de zegen die we uitspreken over degenen die ons vervloeken ook is om ons te behoeden van onszelf te vervloeken? Ik denk van wel. Hoe ernstig om te denken dat een andere te vervloeken u plaatst om deze vloek op jezelf te ontvangen!
Maar dan, hoe prachtig om te geloven dat door een andere te zegenen je onvermijdelijk de zegen zelf erft!

 - Naar: Rylisms