Monday, 9 November 2009

Belgische Christadelphians Ecclesia Leuven

http://christadelphians.spaces.live.com
De thuishaven van de Leuvense Christadelphians. Hier kan u kerkelijk nieuws vinden van de Leuvense ecclesia en Belgische activiteiten door hen georganiseerd.