Sunday, 1 November 2009

Christelijke Overdenking: Kijk naar vandaag

Christelijke Overdenking

Zondag 1 november 2009

 Proverbs 27:1 (27 kb)

Spreukenv. 27:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Beroem u niet over den dag van morgen; want gij weet niet, wat de dag zal baren." (Spr 27:1 STV)

"Praat niet altijd over morgen; je weet niet eens wat de dag van vandaag je zal brengen."

"Beroem u niet op de dag van morgen, want gij weet niet wat een dag kan baren."

"Juich niet over de dag van morgen, je weet niet wat hij brengen zal."

"Verheug u niet bij voorbaat over de dag van morgen, want u weet niet wat een dag zal brengen."

 

Overdenking van vandaag:

Bescheidenheid over de toekomst! Wij hebben geen controle over morgen. In het verleden kunnen we de komst van weer een nieuwe dag als vanzelfsprekend gezien hebben, maar vanaf nu niet meer. Er zou wel eens geen morgen kunnen zijn. Morgen kan er iets vreselijks gebeuren. Morgen zouden wij al onze bezittingen kunnen verliezen.  

Deze ontmoedigende mogelijkheden in ogenschouw nemend, is er dan nog iets waar wij ons aan vast kunnen houden? Ja, dat is er absoluut! Wij weten dat God iedere komende dag in zijn hand heeft. Dat weten wij omdat ons leven met Christus verborgen is in God (Kol. 3:1-4). Onze toekomst is veilig gesteld. De toekomst zou anders kunnen blijken te zijn dan wij verwachten. De dingen zouden anders kunnen gaan dan wij hadden gepland. Maar het zal gaan zoals God het bepaalt en het zal eindigen met ons delen in zijn vrede, zijn overwinning en zijn heerlijkheid.

 

  Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. 2   Zint op het hemelse, niet op het aardse. 3   Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. 4   Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.” (Colossenzen 3:1-4 WV78)


Gebed:

Vader, al mijn morgens zijn in uw handen. Ik vraag u dat ik mij vandaag nuttig voor u zal kunnen maken; moedig genoeg om mij geen zorgen over morgen te maken, en trouw genoeg om niet te wispelturig te zijn in mijn liefde voor u en in mijn toewijding aan u. In de naam van Jezus. Amen.

Engelse versie / English verison > Look for today

No comments:

Post a Comment