Monday 9 November 2009

Christus kennen is zin geven aan het leven


"Christus kennen is de manier om te groeien in heiligheid.
Vraag jezelf, op het moment van verbijstering of verleiding,
Wat zou hij doen als hij hier was?
Niets anders zal dan ons zo zeker leiden naar de weg van heilig leven."
- George Hodges

"Het leven is gevuld met de zin ervan zodra Jezus Christus er binnen komt."
- Stephen Neill

"Vandaag de dag wordt Jezus Christus weggezet als de leider van een religie,
een prachtig voorbeeld. Dat is hij ook,
maar hij is oneindig veel meer; hij is de redding zelf,
hij is het goede nieuws van God."
- Oswald Chambers

"En moge de Heer u laten toenemen in de liefde voor elkaar en in de liefde tot elkaar
en aan alle, net zoals wij doen om u,
zodat hij uw harten kan versterken en onberispelijk maken in heiligheid
voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al Zijn heiligen."
1 Tessalonicenzen 3:12-13

Mijn God, geef dat ik Christus voorbeeld goed al kunnen navolgen
en dat ik zal kunnen vasthouden tot het einde,
zodat mij geen blaam treft op de dag van het laatste oordeel.
Engelse versie / Englisch version >  To know Christ is filling life with meaning

No comments:

Post a Comment