Thursday, 12 November 2009

Eén tong om langzaam en doordacht te spreken


"God heeft ons twee oren en maar één tong gegeven,
zodat we snel zouden moeten horen en langzaam zouden moeten spreken.
God heeft een dubbel hek voor de tong gezet, de tanden en de lippen,
om ons te leren dat we moeten nadenken om anderen niet te beledigen met onze tong."
- Thomas Watson

"De beste en hoogste verworvenheid in dit leven is om stil te zijn
en God in je laten werken en spreken."
- Meister Eckhart

"Wat is er schoner dan een psalm?
Een psalm is een zegen op de lippen van mensen, een lofprijzing tot God,
een eergeving van de gelovigen, een algemene bewondering,
een woord dat voor allen spreekt,

de stem van de Kerk, een bevestiging van geloof in zang."
- Ambrose


Gedachten uit Spreuken:

"Voor mijn mond zal waarheid spreken; goddeloosheid is een gruwel voor mijn lippen" 8:7

"Wie haat verbergt heeft liegende lippen, en wie laster verspreidt is een dwaas" 10:18

"Oneerlijke schalen zijn een gruwel voor de Heer, maar een gewoon gewicht is Zijn vreugde" 11:1

"De integriteit van de rechtopstaande begeleidt hen, maar de perversiteit van de ontrouwe zal hen vernietigen" 11:3

"De waarheidsgetrouwe lip zal voor eeuwig worden vastgesteld, maar een valse tong is er maar voor een moment" 12:19

"Liegende lippen zijn een gruwel voor de Heer, maar degenen die waarheidsgetrouw uitdelen zijn Zijn vreugde" 12:22

"Beter is de arme die loopt in zijn integriteit dan iemand die pervers is in zijn lippen, en een dwaas is" 19:1

" 'Het is goed voor niets,' schreeuwt de koper, maar toen hij zijn weg gegaan is, dan pocht hij er over" 20:14

”Degene die de zuiverheid van hart bemint en aangenaam kan spreken, heeft de koning tot vriend.” 22:11

"Koop de waarheid, en verkopen het niet, zo ook wijsheid en instructie en begrip" 23:23
-------
De Bijbel

”Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.”
Predikers 3:7

”Want wijsheid uit zich door het woord, en in het spreken van je tong komt aan de dag wat je hebt geleerd.”
Zyriach 4:24

”De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen,
noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden;
maar zij  zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken.”

Sefania 3:13

”En wanneer ze u zullen wegvoeren en u over leveren,
wees dan van tevoren niet bezorgd wat u zeggen moet,
en bedenk het niet; maar wat u op dat moment ingegeven zal worden,
zeg dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest.”
Markus 13:11

God, spreek tot mij en geef mij geestelijke wijsheid en een goede stem
die waarheid spreekt en durft uitkomen voor U en Uw zoon.
Ik wil spreken over Uw ontzagwekkende kracht, Uw gerechtigheid,
Uw edelmoedigheid en liefdevolle toegefelijkheid.
Geef mij spreekvaardigheid
want ik wil niet zijn niet zoals de velen die van het Woord van God koopwaar maken,
maar ik wil Uw Woord verkondigen uit oprechtheid,
voor Uw aangezicht, in Christus Jezus.
 

Engelse versie / English version > A tongue to speak slowly and well-considered

+++
2016 mei 26 update  voor aanverwante teksten

1 comment:

  1. Lees meer hoe en waarom wij onze tong in bedwang moeten houden, alsook hoe wij onze houding moeten aanpassen indien mensen kwaadspreken of roddelen over ons, in: Woorden en Gewichten: In wiens geest geen bedrog is > http://www.godshope.net/forum/index.php?topic=78.0 + http://www.godshope.net/forum/index.php?topic=78.msg84#msg84

    ReplyDelete