Wednesday, 11 November 2009

Wederopstanding, ook van huisdieren

'Wederopstanding, ook van huisdieren'
"Aan het einde der tijden zullen niet alleen mensen, maar ook dieren, en dus huisdieren, opstaan uit de dood en deel uitmaken van het Paradijs op Aarde". Deze opmerkelijke uitspraak doet de Canadese theoloog Randal Rauser (foto) in de Canadese Christian Post.

Rauser, professor aan de universiteit van Edmonton, zegt dat veel mensen die hun huisdier hebben verloren, worstelen met de vraag of zij hun geliefde 'Minoes of Max' ooit terug zullen zien. Het antwoord is volgens hem positief.

Dit antwoord baseert hij op verschillende bijbelteksten. In Kolossenzen 1:15-20 staat immers geschreven dat de wederopstanding niet alleen bedoeld is voor mensen, maar voor 'alles op de aarde en alles in de hemel'. Hier horen dus ook dieren bij. In Openbaring 21:5 staat dat God 'alles nieuw maakt'. Wederom 'alles', dus ook dieren.

Toch zal de wederopstanding voor dieren anders zijn dan voor mensen. Volgens Rauser blijft het gissen naar hoe het er werkelijk uit gaat zien, maar in Jesaja 11:6 en 65:25 wordt alvast een tipje van de sluier gelicht: 'De wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof'.

Bron: IKON

No comments:

Post a Comment