Friday 27 November 2009

Forums ter verkondiging van het evangelie

De Forums  http://bijbelonderzoekers.multiply.com/, http://christadelphians.multiply.com/ en http://www.godshope.net/forum-nl.php maken deel uit van pogingen om het evangelie mee te helpen verkondigen.
De betrachting is om eenieder duidelijk te laten inzien waarom de keuze van Jehovah God verantwoord is, waarom wij Jezus Christus aanvaarden als de Beloofde Redder, onze enige Messias.Tot eenieder die het wil horen willen wij tijdingen brengen van het Goede Nieuws omtrent het beloofde Koninkrijk van God waar wij met stelligheid mogen naar uitkijken.
Eigenlijk zou elkeen die zich Christen noemt mee moeten werken aan die verspreiding van het Goede Nieuws.
De nieuwe media zijn pracht hulpmiddelen en gelukkig zien wij ook op het Nederlandstalige net mooie pogingen om die prachtige boodschap die ons in het verschiet ligt uit te dragen. Algemeen Christelijk is er zo in het Nederlands een mooie aanbrenger van gedachtepuntjes: http://bijbelonderzoekers.multiply.com/tag/bijbelonderzoek.
Deze plaatsen van bezinning kunnen er toe bijdragen dat Gods Woord verder de wereld in gaat en soms toch ook doordringt in ogenschijnlijk moeilijk doordringbare plaatsen.
Iedereen tot wie het woord kan doordringen hoort daarop stappen te ondernemen. elke kleine bijdrage kan waardig zijn. samen op een Forum denken en napraten over gedachtspunten is een positieve daad van bereidwilligheid om zich open te stellen tot het denken. Waar twee mensen samen zijn en praten over Christus zal deze zich ook in hun midden begeven en zullen er kansen geboden worden om meer inzicht te krijgen in het werk, de doelstellingen, de hoop, de opdracht van Jezus en de taken voor ons zelf te leren kennen.
De verkondiging van het Woord van God zal verder het werk laten groeien. Iedere Christen moet dit in alle eerlijkheid betrachten waar te maken en dan zal de beoordelaar en Rechter van God zeker tot hen komen en oog hebben voor hun daden en hun mee laten delen in het leven, want geloof zonder werken is dood.
Op de verspreiding van de Goede Boodschap staat geen beperking van leeftijd, ras of sekse.
Alle met het geloof begane Christenen moeten zorgen dat zij door hun goede voorbeeld, woord en daad, anderen tot het geloof kunnen brengen en deze leerlingen weer als zendelingen discipelen van Jezus laten worden. De apostelen hadden alles werkelijk kunnen mee beleven en konden niet anders dan spreken over wat ze gezien en gehoord hadden. (Hnd 4:20) Voor diegenen die later zijn geboren ligt het moeilijker, want zij konden niet rechtstreeks vernemen. Zij konden er geen rechtstreekse getuigen van zijn. Daar ligt echter ook een deel van het geloof in verscholen. Als zij werkelijk geloof hebben in wat er in de vroege eeuwen van deze tijdrekening gebeurd is zou niets hen hoeven tegen te houden om op weg te gaan en alle volken tot Christus leerlingen te maken. Wij kunnen er naar uitkijken dat wij als volgelingen onder de hoede van Jezus Christus zullen mogen staan en dit voor ogen kunnen houden dat Jezus gezegd heeft: "ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Mt 28:19-20)

***

2016 update

Sinds enkele jaren heeft Multiply de service voor bloggers op gegeven en zijn meerderre bloggers naar andere platformen over gestapt. Zo ook wij met de Belgische Christadelphians.
Wij kunnen nu aangetroffen worden op Google Blogger, Weebly, enkele andere, maar grotendeels ook op WordPress. Vindt daar onder meer:
  • Broeders in Christus
  • De Vrije Christadelphians met de Belgische ecclesia Brussel-Leuven
  • Het vrije tijds magazine voor geestelijke verrijking, levensstijl en een selectie van interessante artikelen uit de netwerk wereld: de Readers Digest From Guestwriters
  • Het meer op theologische aspecten gerichte levenstijlmagazine, dt geen blad voor de mond neemt, Stepping Toes
  • en hier de samenbundeling van het Multiply blog Bijbelonderzoekers en het Multiply blog Christadelphians, dat eerst Christadelphian world noemde maar nu verder door het leven gaat als de blogspot Our World.

Verder zijn de Bijbelstudenten en de Bijbelvorsers nu ook op Word Press te vinden

Ook kan u zo vinden (in het Engels)
 +++
 
  •  

No comments:

Post a Comment