Monday 16 November 2009

Geloof dat stenen verplaatst


"Ik vraag niet om gladde paden te lopen, noch een gemakkelijk lading te dragen.
Ik bid voor kracht en moed om de rotsen bezaaide weg te beklimmen.
Geef mij zulke moed dat ik de hardste pieken alleen aan kan,
en transformeer elke struikelblok in een opstapje."
- Gale Brook Burket

"Heb geloof in je geloof en twijfel aan de twijfels die je hebt."
- F. F. Bosworth


"Geloof maakt het voor ons mogelijk om ons in stormen met kalmte te bewegen."
- J. Holmes

"Geloof maakt het mogelijk, niet makkelijk."
- Sally Nguyen

"U ook, net als levende stenen,
gebouwd tot een geestelijk huis om een heilig priesterschap te zijn
geestelijke offers offerend aanvaardbaar voor God door Jezus Christus.
Daar het in de Schrift zegt:" Zie, Ik leg in Sion een steen, een gekozen en kostbare hoeksteen,
en degene die in hem vertrouwt zal nooit beschaamd worden.
Nu aan u die geloven, is dit een kostbare steen."
1 Petrus 2:5-7

Graag neem ik de rugzak van het geloof op
en wil ik mijn reis verder zetten
naar het Koninkrijk van God.
Ik vraag U God om mij steeds nabij te zijn
en verder op weg te helpen.

Engelse versie / English version > Believe that moves stones

No comments:

Post a Comment