Thursday, 5 November 2009

Nooit te laat om te beginnen met te gaan naar het juiste einde


"Het is moeilijk om God van nabij te volgen wanneer je ogen gericht zijn op iedereen om je heen."
- Onbekend

"Als God van ons afkeert door onze zelfzucht, is het geen verwerping.
Maar een uitnodiging om hem te volgen naar een plek waar we eigenlijk niet willen gaan."
- Brennan Manning

"Wie heeft een vader nodig? Wij allemaal.
We hebben in het bijzonder een Vader in de hemel nodig, die ons als ouders vergeeft voor onze tekortkomingen
en het ons mogelijk maakt om elke dag met een frisse start te beginnen.

Net zoals de liefhebbende vader in het evangelie van Lukas de verloren zoon verwelkomde,
zo zal onze Vader ons verwelkomen … samen met alle anderen die Jezus liefhebben en hun vertrouwen in Hem gesteld hebben."
- Dr. Rodney Rathmann

"Laten we vastberaden houden aan de hoop die wij belijden, want hij die beloofde is trouw.
En laten we eens kijken hoe we elkaar kunnen aansporen naar liefde en goede daden."
Hebreeën 10:23-24

"Hoewel niemand terug kan gaan en een nieuw begin kan maken,
kan iedereen starten van nu af aan en een nieuw einde maken."
- Carl Brand

Het is nooit te laat om te beginnen met wat juist is
- Charles Swindoll

"Alleen zij die het geduld hebben om eenvoudige dingen perfect te doen
zullen de vaardigheid verwerven om moeilijke dingen gemakkelijk te doen."
- Johann Friedrich von Schiller

"Daarom, indien iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel;
de oude dingen zijn overleden, zie, er zijn nieuwe dingen komen."
2 Korintiërs 5:17

"Echter werd Hij koning gemaakt, en keerde terug naar huis.
Daarna liet hij de dienaren halen aan wie hij het geld had gegeven,
om te weten te komen wat ze er mee  hadden gewonnen.
"De eerste kwam en zei:" Heer, uw tien Minas hebben tien meer verdiend."
" 'Goed gedaan, mijn goede dienaar!" antwoordde zijn meester.
'Omdat je betrouwbaar geweest bent in een heel kleine zaak, krijg je het gezag over tien steden"
Lukas 19:15-17

Veel gebeurt er rondom mij, Heer.
Laat mij steeds helder zien en goede dingen van slechte dingen scheiden.
Maak dat ik dagelijks aan mij en mijn omgeving kan werken
zodat ik en zij het tot een goed einde mogen maken.

 

Engelse versie / English version > Never too late to start going to the right end

No comments:

Post a Comment